Dobândirea cetățeniei române
pentru copiii născuți în Franța

Copii născuți în afara României, din părinți/părinte cate sunt cetățeni/cetățean romani, pot obține cetățenia Romana.

 • 1-ma etapa: transcrierea certificatului de naștere francez în registrul românesc de stare civilă
 • a 2-a etapa: obținerea pașaportului românesc
 • La ambasada României de la Paris sau la
 • Consulatele din Lyon, Strasbourg, Marsilia.

Nu, pentru a depune cererea la ambasadă/consulat, ce poate prezenta doar unul dintre părinți. La eliberarea documentului se va prezenta acel părinte care a depus cererea, pentru a semna în registrele de stare civilă.

 • Declarație pe proprie răspundere privind efectuarea unei transcrieri anterioare a actului
  respectiv;
 • Cerere tip pentru transcriere;
 • Copie integrală a actului de naștere francez în original + traducerea de către un traducător autorizat (assermentée)
 • Certificatul de căsătorie românesc al părinților (dacă este cazul);
 • Certificatele de naștere ale părinților;
 • Cărțile de identitate valabile ale părinților;
 • Pașapoartele valabile ale părinților, pentru cei care au înscris în pașaportul românesc
  domiciliul Franța, însoțite și de Titre-ul de sejour.

Pe baza certificatului de naștere emis de către ambasada sau de către consulatul român, părinții vor putea solicita eliberarea unui pașaport românesc pentru copilul minor (a 2-a etapa).

Noi avem competenta și  experiența necesară pentru a vă ajuta să constituiți dosarul pentru
obținerea certificatului de naștere, traducerea actelor necesare și obținerea pașaportului
românesc.

Contactați-ne chiar acum: 

Vezi altele :

Ați venit de curând în Franța cu familia și doriți sa va înscrii copilul la școală?
Copiii pot fi înscriși într-o instituție școlară, începând cu vârsta de 3 ani.
Recunoașterea diplomei poate fi utilizată pentru studii suplimentare sau pentru căutarea unui loc de muncă.
CAF (Casa de Alocații Familiale) este o instituție, care îi susține financiar pe cei, care au venituri mai mici decât media salariilor in Franța.