AUTO-ANTREPRENOR

Regimul de auto-antreprenor, cunoscut sub numele de « regim micro-fiscal »; este un regim fiscal simplificat. Înregistrarea în calitate de auto-antreprenor se poate face on-line sau la Camera de comerț.

Impozitele și contribuțiile sociale se plătesc în funcție de cifra de afaceri. Contribuția plătită variază în funcție de activitatea desfășurată, de exemplu, pentru:
 • Vânzarea de mărfuri se plătește 12,3% din cifra de afaceri;
 • Prestarea de servicii 21,2%;
 • Activitate liberala 21,2%.
 • Auto-antreprenorii își pot plăti contribuțiile lunar sau trimestrial; Cifra de afaceri este declarată și contribuțiile sunt plătite online;
  In cazul în care nu există cifră de afaceri, auto-antreprenorul nu are de plătit contribuții sociale.

  Nu se percepe TVA de la clienți, cu excepția cazului în care antreprenorul optează pentru această măsură.

  Auto-antreprenorii sunt supuși unor limite anuale ale cifrei de afaceri. În cazul în care cifra de afaceri depășește aceste plafoane timp de doi ani consecutivi, veți trece automat la un alt regim (regimul real sau regimul microîntreprinderilor).

  Auto-antreprenorul beneficiază de acces simplificat la asigurarea de sănătate, pensia pentru limită de vârstă și asigurarea de șomaj.

  • de a fi major (de la 18 ani)
  • de a avea adresă poștală în Franța;
  • de a avea cetățenie franceză sau europeană
  • de a nu fi sub tutelă sau curatelă;
  • de a nu avea interzicere de a gestiona sau de a exersa o activitate.
  Va propunem:
 • Ajutor pentru înscrierea on-line în calitate de auto-antreprenor
 • Efectuarea declarațiilor trimestriale sau lunare
 • Contactați-ne chiar acum:

  Vezi altele :

  Dacă sunteți cetățean român stabilit în Franța, atunci puteți cere Titre de séjour pentru membrii familiei dvs. (soț/soție, copii, ascendenți), indiferent de cetățenia acestora.
  CAF (Casa de Alocații Familiale) este o instituție, care îi susține financiar pe cei, care au venituri mai mici decât media salariilor in Franța.
  Securitatea socială oferă cetățenilor accesul la îngrijiri medicale în caz de boala sau accident. În Franța, titularului asigurării i se atribuie un număr individual, care este indicat pe cardul Carte Vitale.